HVORDAN BLI MEDLEM ?

Hvordan bli medlem i Aurskog-Høland Hundeklubb: Hvis du ikke er medlem av noen hundeklubber som er tilknyttet NKK : Gå inn på :  http://web2.nkk.no Deretter på Bli Medlem øverst på siden. Fyll inn skjema og følg veiledning videre. Hvis du allerede er tilknyttet NKK via en hundeklubb, men også ønsker bli medlem av Aurskog-Høland Hundeklubb […]

Valpekurs og Grunnkurs Oppstart 1 April

Hvert kurs består av 10 timer , som starter og slutter med teorikveld uten hund. De øvrige kurskveldene vil bestå av å jobbe med hunden ute alene og ved siden av andre hunder. Det vil bli jobbet med samarbeid mellom hund og fører, praktiske øvelser som gå i bånd, passering, lydighetsøvelser. Teorien holdes av Roger […]

Ny lovmal for AHHK

Lovmalen tas opp på Årsmøte 21.2.2018 og er utarbeidet ihht til NKK sine retningslinjer Ny lovmal AHHK 2018  

Referat fra styremøte 11.01.2017

14.01.2017 Referat fra styremøte 11.01.2017 Tilstede: Janne, Lorang, Anette, Anita og Varamedlem Renate Referent: Anita Saker: 1 Valg til årsmøte: Vi lager eget skriv med styrets forslag på kandidater til valg. Skrivet sendes ut sammen med innkalling og saksliste til årsmøte. 2 Agenda for årsmøte: Ble enige om at vi legger frem Årsberetning, regnskap og […]