Lover

På siste årsmøte ble våre lover renskrevet. Noen detaljer ble også forandret. Dette har nå blitt godkjent av NKK.   Ny lov malmal finner du her: Nye Lover for Aurskog Høland Hundeklubb stiftet 5

Bronsemerkekurs torsdag 20. mai 2021

Torsdag 20. mai 2021 kl 19.30 starter vi opp bronsemerkekurs. Bronsemerkeprøven er første steget inn i konkurranselydighet.   Kurset er konkurranse rettet. Vi vil gå grundig igjennom alle øvelsene og jobbe oss fram til et mål om å få prøven bestått. Kurset varer 8 treningskvelder, ca 1,5 timer pr kveld. Den 9 kvelden skal vi […]

Årsmøte 24. februar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE   Tid:                 Onsdag 24.02.21 kl. 19.00 Sted:               Klubbhuset bak Aursmoen Barneskole, Aurveien 23 1930 Aurskog. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det utenfor klubbhuset.     Dagsorden Åpning av årsmøtet Opptelling av stemmeberettigede til stede Godkjenning av innkallelse og dagsorden Valg av møteleder, referent, to til å […]

Årsmøte 2021 – innkallelse

INNKALLING TIL ÅRSMØTE   Tid:           Onsdag 24.02.21 kl. 19.00 Sted:         Klubbhuset bak Aursmoen Barneskole, Aurveien 23 1930 Aurskog. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det                     utenfor klubbhuset.   Dagsorden Åpning av årsmøtet Opptelling av stemmeberettigede til stede Godkjenning av innkallelse og […]