ÅRSMØTE 2020

Årsmøte for 2020 avholdes tirsdag 18.02.2020 kl 19:00 i klubbhuset vårt. Agenda kommer.

Ny lovmal for AHHK

Lovmalen tas opp på Årsmøte 21.2.2018 og er utarbeidet ihht til NKK sine retningslinjer Ny lovmal AHHK 2018