Årsmøte 2021 – innkallelse

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Tid:           Onsdag 24.02.21 kl. 19.00

Sted:         Klubbhuset bak Aursmoen Barneskole, Aurveien 23 1930 Aurskog. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det                     utenfor klubbhuset.

 

Dagsorden

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
 3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 4. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisors beretning
 7. Budsjett
 8. Aktivitetsplan for 2021
 9. Endring i lovmalen (renskrivning og styresammensetting)
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Heving av årsmøtet

 

Alle dokumenter til årsmøtet vil publiseres på klubbens side på Facebook og på klubbens nettside.

 

Enkel bevertning. Velkommen!

 

Hilsen styret i Aurskog-Høland Hundeklubb

Posted in Nyheter.