Årsmøte 24. februar 2021

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Tid:                 Onsdag 24.02.21 kl. 19.00

Sted:               Klubbhuset bak Aursmoen Barneskole, Aurveien 23 1930 Aurskog. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det utenfor klubbhuset.

 

 

Dagsorden

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
 3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
 4. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
 5. Styrets årsberetning
 6. Regnskap med revisors beretning
 7. Budsjett
 8. Aktivitetsplan
 9. Endring i lovmalen (renskrivning og styresammensetning)
 10. Innkomne forslag
 11. Valg
 12. Heving av årsmøtet

 

Alle dokumenter til årsmøtet vil publiseres på klubbens side på Facebook og på klubbens nettside. Hvis du ønsker å få tilsendt dokumentene, vennligst ta kontakt med styret på post@ahhk.no.

 

Enkel bevertning. Velkommen!

 

Hilsen styret i Aurskog-Høland Hundeklubb

 

 

Vedlegg:

 • Regnskap
 • Budsjett/aktivitetsplan
 • Revisjon fra klubbens revisor
 • Valgliste
 • Årsberetning
 • Ny lovmal

 

balanse Budsjett 2021 hovedbok INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 Lovmal – forslag resultat Revisjon regnskap Aurskog-Høland Hundeklubb 2020 Valgliste 2021

 

 

Posted in Nyheter.