Innkallelse til årsmøte 17 februar 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

Tid:                 Torsdag 17.02.21 kl. 19.00

Sted:               Klubbhuset på Finstadbru Stadion. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det utenfor klubbhuset.

 

 

Dagsorden

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
  3. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
  4. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap med revisors beretning
  7. Budsjett og aktivitetsplan
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Heving av årsmøtet

 

Alle dokumenter til årsmøtet vil publiseres på klubbens side på Facebook og på klubbens nettside. Hvis du ønsker å få tilsendt dokumentene, vennligst ta kontakt med styret på post@ahhk.no.

 

Velkommen!

 

Hilsen styret i Aurskog-Høland Hundeklubb

 

 

Posted in Nyheter.