Innkallelse til årsmøte 28. februar 2023

Innkallelse til årsmøte 28 februar 2023 

Tid:                 Tirsdag 28.02.23 kl. 19.00

Sted:               Klubbhuset på Finstadbru Stadion.

 

 

Dagsorden

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
  3. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
  4. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap med revisors beretning
  7. Budsjett og aktivitetsplan
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Heving av årsmøtet

Alle dokumenter til årsmøtet vil publiseres på klubbens side på Facebook og på klubbens nettside. Hvis du ønsker å få tilsendt dokumentene, vennligst ta kontakt med styret på post@ahhk.no.

Velkommen!

Hilsen styret i Aurskog-Høland Hundeklubb

Posted in Nyheter.