Årsmøte 2024 – innkallelse med dokumenter

Vi inviterer til årsmøte 27. februar 2024 klokken 18:00.

Sted er Finstadbru Stadion, klubbhuset.

 

Dagsorden

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Opptelling av stemmeberettigede til stede
  3. Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps
  4. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
  5. Styrets årsberetning
  6. Regnskap
  7. Aktivitetsplan for 2024
  8. Innkomne forslag
  9. Valg
  10. Heving av årsmøtet

 

Dokumentene til årsmøte finner du her:

AHHK Innkallelse til årsmøte 2024 Valgliste 2024 Aktivitetsplan 2024 ÅRSBERETNING 2023 Balanse 2023 Resultat 2023 Hovedbok 2023

Posted in Nyheter.