Referat styremøte 01.11.16

13.11.2016

Referat fra styremøte 01.11.16

Tilstede: Janne, Lorang, Anette, Tone, Trude, Kirsti og Anita

 1. Forsikringssak: Vi venter på tilbakemelding fra forsikring som har vært på befaring. Janne har purret på dem. Den ene container er helt ødelagt.
 2. Nytt område: Anita har purret på eiendom som skulle gi tilbakemelding om forslag på nytt område vi skal få disponere. Har vært flere ødeleggelser på området vært ved skolen i det siste.
 3. Diskusjon rundt smeller kurs som ble delt mellom Urskauen Agility klubb og AHHK. Henvendelse om innelokale medførte endel misforståelser. Vi er enige om at det skal sendes mail til styret når noen ønsker å holde kurs eller har andre henvendelser som hele styret bør ta stilling til.
 4. Aktiviteter fremover: Julebord den 26.11 på fjøset kl 18.00Dugnad den 15.11 kl 18.00. Rydde klubbhuset

  Neste styremøte den 11.01.17

  Årsmøte den 15.03.17

 5. Anita legger inn lover og innkalling med saksliste på hjemmesiden og facebooksiden innen 15.01.17
 6. Valg til årsmøte: Kasserer, nestleder og 3 varamedlem.
 7. Anita og Thomas lager om facebook gruppa til en facebook side i løpet av året. Dette blir lettere å administrere og vil se mer profesjonelt ut. Vi legger ut en link til alle i gruppa om at de skal gå inn på siden og like den.
Posted in Referater.