Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte 2018 i Aurskog-Høland Hundeklubb

21.02.2018 kl 18.30 i klubbhuset ved Aursmoen barneskole

Saker eller forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest

5 uker før årsmøtedato.

SAKSLISTE:

I henhold til vedtektenes §3-4 behandler årsmøte følgende agenda:

 1. ÅPNING

  -Valg av møteleder

  -Valg av referent

  -Valg av tellekorps

  -Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

  -Godkjenning av saksliste og forretningsorden

 2. BEAHNDLE ny lovmal ihht NKK sine retningslinjer
 3. BEHANDLE ÅRSBERETNING

 4. HANDLINGSPLAN FOR 2018
 5. REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING (legges ut på årsmøtet)

 6. INNKOMNE FORSLAG/SAKER

 7. VALG  – VALGLISTE KOMMER I EGET SKRIVINNEN KORT TID

  – Valg av personer til klubbens styre med varamedlemmer

  – Valg av valgkomite med varamedlem

Styret

Valg 2018 AHHK

21.02.2018

 

Leder: Janne Olsen          –     på valg – stiller til gjenvalg

Nestleder: Anita Hansen

Sekretær: Anne Thorshaug       –     på valg – stiller til gjenvalg

Kasserer: Kari Olsen

Styremedlem: Lorang Edseth
Styremedlem: Trude Rødseth
Styremedlem: Tone Kristin Gulbrandsen              –    på valg- stiller ikke til gjenvalg

Styremedlem: Kirsti Klevanger                –  på valg- stiller ikke til gjenvalg

Styremedlem: Susann Sandbekkbråten           –    trekker seg

 

Varamedlem: Renate Amundsen         –       på valg –   stiller ikke til gjenvalg
Varamedlem: Veronica Silkebækken             –  trekker seg

Varamedlem: Therese Hansen

Revisor: BS-regskap

Valgkomite leder: Veronica Silkebækken ut- neste rykker opp og ny inn
Valgkomite: Therese Hansen
Valgkomite: Lorang Edseth

 

alle på valg

Styre representanter for underavdelingene: (1årig)

Agility: Susann Sandbekkbråten
Lydighet: Janne Olsen
Arrangementsansvarlig: Janne Olsen

 

valgkomite kontakt

Leder – Veronica Silkebækken kontakt – ver-sil@live.no

Therese Hansen kontakt – Therese.hansen82@outlook.com

Lorang Edseth kontakt – lorangedseth@hotmail.com

 

Forslag til nye

styremedlem – Roger Molan

varamedlem – Marcus Gløtta Bull

valgkomite – Eva Elgerud

Posted in Nyheter.