Referat fra styremøte 11.01.2017

14.01.2017

Referat fra styremøte 11.01.2017

Tilstede: Janne, Lorang, Anette, Anita og Varamedlem Renate

Referent: Anita

Saker:

1 Valg til årsmøte: Vi lager eget skriv med styrets forslag på kandidater til valg. Skrivet sendes ut

sammen med innkalling og saksliste til årsmøte.

2 Agenda for årsmøte: Ble enige om at vi legger frem Årsberetning, regnskap og budsjett på årsmøtet.

3 Møtestruktur: Anita lager et forslag til struktur på møter fremover som alle i styret må forplikte seg

til å følge. Dette for å få det mer ryddig på styremøter.

4 Nye medlemmer som er med på landslaget i lydighet: to nye medlemmer som kan reklamere for

klubben på landslagstevner ved å gå med klubbens vester. Se senere om vi skal sponse en sum i året

til dem. Ønsker veldig et større område med godkjent bane, men er klar over vår situasjon.

5 Nytt område for klubben: Fått svar av eiendom i kommunen og de ser på saken fortsatt men har

ikke funnet det rette område ennå. De må ha litt mer tid og vil kontakte oss om en stund.

6 Styret ønsker å bistå 2 medlemmer, helst styret til å ta instruktørutdannelse. Det blir et løft for

klubben. Vi ser mer på saken utover våren.

Trenger vi et styremøte til før Årsmøtet?

Evt når skal neste styremøte være? Kom med forslag og skriv opp dato som blir bestemt så dere kan komme til riktig tid.

Posted in Referater.