HVORDAN BLI MEDLEM ?

Hvordan bli medlem i Aurskog-Høland Hundeklubb: Hvis du ikke er medlem av noen hundeklubber som er tilknyttet NKK : Gå inn på :  http://web2.nkk.no Deretter på Bli Medlem øverst på siden. Fyll inn skjema og følg veiledning videre. Hvis du allerede er tilknyttet NKK via en hundeklubb, men også ønsker bli medlem av Aurskog-Høland Hundeklubb […]

Innkallelse til årsmøte 17 februar 2022

INNKALLING TIL ÅRSMØTE   Tid:                 Torsdag 17.02.21 kl. 19.00 Sted:               Klubbhuset på Finstadbru Stadion. Om Korona situasjonen ikke tillater innendørs møte, tar vi det utenfor klubbhuset.     Dagsorden Åpning av årsmøtet Opptelling av stemmeberettigede til stede Valg av møteleder, referent, to til å underskrive protokollen samt tellekorps Godkjenning av innkallelse og dagsorden […]

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 23. juni 2021

Vi sender ut en innkallelse til ekstraordinært årsmøte. Møte er onsdag 23. juni 2021 kl. 19.00.   Vi må gjøre en endring i styresammensetningen da vår kasserer må trekke seg fra sitt verv på grunn av helsen.   Vi ønsker alle våre medlemmer hjertelig velkomne.   Innkallelsen og valgliste er vedlagt her: Innkalling til ekstraordinært […]

Lover

På siste årsmøte ble våre lover renskrevet. Noen detaljer ble også forandret. Dette har nå blitt godkjent av NKK.   Ny lov malmal finner du her: Nye Lover for Aurskog Høland Hundeklubb stiftet 5