Posten Postadresse:

Aurskog-Høland Hundeklubb
Hans Fjelds Gate 22
1930 Aurskog

E-post: mkrogstad@yahoo.com

Org. nr. 981 512 057

Kontonummer. 1271 23 83362


Facebook Grupper
AHHK - Hovedside
AHHK - Lydighet
AHHK - Agility