Ny lovmal for AHHK

Lovmalen tas opp på Årsmøte 21.2.2018 og er utarbeidet ihht til NKK sine retningslinjer Ny lovmal AHHK 2018